Anti-state ne demek?

"Anti-state" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

"Anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"State" kelimesi ise "devlet" anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anti-state" ifadesi "devlete karşı" anlamına gelir.

Bu terim, devletin politikalarına, otoritesine veya varlığına karşı çıkan bireyleri, hareketleri veya görüşleri ifade edebilir.

Mecazi bir anlamdan ziyade, politik bir duruşu veya ideolojiyi temsil eder.İşte "anti-state" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-state protesters demanded more freedom and less government control."

Türkçe: "Devlete karşı göstericiler daha fazla özgürlük ve daha az hükümet kontrolü talep ettiler."


English: "Anti-state sentiments are growing among the population due to the corruption scandals."

Türkçe: "Yolsuzluk skandalları nedeniyle nüfus arasında devlete karşı duygular artıyor."


English: "Some anti-state groups advocate for a society without any governmental structure."

Türkçe: "Bazı devlete karşı gruplar, herhangi bir hükümet yapısının olmadığı bir toplum savunuyorlar."


English: "The government accused him of spreading anti-state propaganda."

Türkçe: "Hükümet onu devlete karşı propaganda yaymakla suçladı."


English: "Their anti-state stance has led them to reject all forms of centralized authority."

Türkçe: "Devlete karşı tutumları, merkezi otoritenin tüm formlarını reddetmelerine neden oldu."

Yorumlar