Anti-static ne demek?

"Anti-static" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

"Anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"Static" kelimesi "statik" anlamına gelir, yani hareketsiz veya değişmeyen; elektrik bağlamında ise, hareketsiz elektrik yükleri ile ilgili kullanılır.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anti-static" ifadesi "statik elektriğe karşı" anlamına gelir.

Bu terim, statik elektriği önleyen veya azaltan ürünleri veya malzemeleri tanımlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur, daha çok teknik veya ürün özelliklerini belirtmek için kullanılır.İşte "anti-static" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She wears anti-static wristbands to protect the computer components while assembling them."

Türkçe: "Bilgisayar bileşenlerini monte ederken onları korumak için anti-statik bileklikler takar."


English: "The anti-static bag ensures that the electronic device is safe from static discharge during shipping."

Türkçe: "Anti-statik torba, elektronik cihazın nakliye sırasında statik deşarjdan güvende olduğunu sağlar."


English: "We need to use anti-static mats in our workshop to prevent damage to sensitive equipment."

Türkçe: "Hassas ekipmanlara zarar vermemek için atölyemizde anti-statik matlar kullanmamız gerekiyor."


English: "This anti-static spray can be used on clothes to reduce static cling."

Türkçe: "Bu anti-statik sprey, kıyafetlerdeki statik yapışmayı azaltmak için kullanılabilir."


English: "The company introduced an anti-static flooring solution for data centers to enhance safety."

Türkçe: "Şirket, güvenliği artırmak için veri merkezleri için anti-statik zemin çözümü sundu."

Yorumlar