Anti-statist ne demek?

"Anti-statist" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

"Anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"Statist" kelimesi, devletin ekonomi ve toplum üzerindeki rolünü destekleyen veya savunan bir kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anti-statist" ifadesi "devletçiliğe karşı olan" veya "devletin toplum ve ekonomi üzerindeki müdahalesine karşı çıkan" kişiyi tanımlar.

Bu terim genellikle siyasi ve ekonomik bağlamlarda kullanılır ve bireysel özgürlüklerin devlet kontrolüne tercih edildiği fikrini ifade eder.İşte "anti-statist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-statist argument is that government intervention stifles innovation and economic growth."

Türkçe: "Anti-statist argümanı, hükümet müdahalesinin yeniliği ve ekonomik büyümeyi boğduğudur."


English: "He identifies as an anti-statist, believing that individuals should have the freedom to make their own choices without government interference."

Türkçe: "Kendisini anti-statist olarak tanımlıyor, bireylerin hükümet müdahalesi olmaksızın kendi seçimlerini yapma özgürlüğüne sahip olması gerektiğine inanıyor."


English: "Anti-statists often advocate for a minimal state role in the economy, preferring free market mechanisms."

Türkçe: "Anti-statistler genellikle ekonomide minimal devlet rolünü savunur ve serbest piyasa mekanizmalarını tercih ederler."


English: "The debate between statists and anti-statists centers on the extent of government's involvement in citizens' lives."

Türkçe: "Statistler ile anti-statistler arasındaki tartışma, hükümetin vatandaşların hayatlarındaki müdahalesinin derecesi üzerinedir."


English: "As an anti-statist, she campaigns against laws she perceives as too controlling or invasive."

Türkçe: "Bir anti-statist olarak, çok kontrol edici veya müdahaleci olarak algıladığı yasalara karşı kampanya yürütüyor."

Yorumlar