Anti-stick ne demek?

"Anti-stick" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

"Anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"Stick" kelimesi ise "yapışmak" fiilinden türetilmiştir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anti-stick" ifadesi "yapışmaz" veya "yapışmayı önleyici" anlamına gelir.

Bu terim genellikle pişirme kaplarında, boya sektöründe ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan yapışmayı önleyici özelliklere sahip ürünleri ve yüzeyleri tanımlamak için kullanılır.İşte "anti-stick" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "This frying pan is coated with an anti-stick surface to prevent food from sticking."

Türkçe: "Bu kızartma tavası, yiyeceklerin yapışmasını önlemek için yapışmaz bir yüzeyle kaplanmıştır."


English: "Anti-stick coatings are essential for easy cleaning and maintenance of kitchenware."

Türkçe: "Yapışmaz kaplamalar, mutfak eşyalarının kolay temizlenmesi ve bakımı için gereklidir."


English: "Manufacturers often use anti-stick materials in bakeware to enhance the user experience."

Türkçe: "Üreticiler, kullanıcı deneyimini artırmak için genellikle fırın kaplarında yapışmayı önleyici malzemeler kullanır."


English: "The development of anti-stick technology has greatly improved the performance of non-stick cookware."

Türkçe: "Yapışmaz teknolojinin geliştirilmesi, yapışmaz pişirme kaplarının performansını büyük ölçüde iyileştirdi."


English: "Besides cookware, anti-stick coatings are also applied in industrial machinery to reduce friction and wear."

Türkçe: "Mutfak gereçlerinin yanı sıra, yapışmaz kaplamalar ayrıca sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmak için endüstriyel makinelerde de uygulanır."

Yorumlar