Anti-student ne demek?

"Anti-student" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "student" (öğrenci) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "öğrencilere karşı" anlamına gelir.

Bu terim, öğrencilerin haklarına, ihtiyaçlarına veya çıkarlarına karşıt düşünceleri, politikaları veya davranışları ifade eder.

"Anti-student" terimi genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan eğitim politikaları, kampüs yönetimi veya sosyal tutumlar bağlamında öğrencilere karşı olumsuz yaklaşımları tanımlamak için kullanılır.İşte "anti-student" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The proposed budget cuts were seen as anti-student, reducing funds for scholarships and student services."

Türkçe: "Önerilen bütçe kesintileri, burslar ve öğrenci hizmetleri için fonları azaltarak öğrencilere karşı olarak görüldü."


English: "Critics argue that increasing tuition fees is an anti-student measure that limits access to higher education."

Türkçe: "Eleştirmenler, öğrenim ücretlerinin artırılmasının, yüksek öğretime erişimi sınırlayan öğrencilere karşı bir önlem olduğunu savunuyor."


English: "The university's refusal to improve dormitory conditions was criticized as an anti-student stance."

Türkçe: "Üniversitenin yurt koşullarını iyileştirme talebini reddetmesi, öğrencilere karşı bir tutum olarak eleştirildi."


English: "Implementing strict curfews on campus without student input was considered an anti-student policy."

Türkçe: "Öğrenci girdisi olmadan kampüste sıkı sokağa çıkma yasakları uygulamak, öğrencilere karşı bir politika olarak kabul edildi."


English: "The lack of support for student-led initiatives can create an anti-student atmosphere on campus."

Türkçe: "Öğrenci liderliğindeki girişimlere destek eksikliği, kampüste öğrencilere karşı bir atmosfer yaratabilir."

Yorumlar