Anti-submarine ne demek?

"Anti-submarine" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "submarine" (denizaltı) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "denizaltılara karşı" anlamına gelir ve genellikle denizaltı tehditlerine karşı kullanılan savunma veya saldırı yöntemlerini, ekipmanları veya taktikleri tanımlamak için kullanılır.

Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan askeri ve denizcilik bağlamında kullanılan spesifik bir terimdir.İşte "anti-submarine" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The navy deployed anti-submarine warfare units to secure the area."

Türkçe: "Donanma, bölgeyi güvence altına almak için denizaltılara karşı savaş birimlerini konuşlandırdı."


English: "Anti-submarine helicopters are equipped with sonar to detect underwater threats."

Türkçe: "Denizaltılara karşı helikopterler, su altı tehditlerini tespit etmek için sonar ile donatılmıştır."


English: "Developing effective anti-submarine tactics is crucial for maritime security."

Türkçe: "Etkili denizaltılara karşı taktikler geliştirmek, deniz güvenliği için hayati öneme sahiptir."


English: "The anti-submarine drills included simulations of submarine attacks."

Türkçe: "Denizaltılara karşı tatbikatlar, denizaltı saldırıları simülasyonlarını içeriyordu."


English: "Anti-submarine technology has evolved significantly since World War II."

Türkçe: "Denizaltılara karşı teknoloji, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana önemli ölçüde gelişti."

Yorumlar