Anti-subsidy ne demek?

"Anti-subsidy" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "subsidy" (sübvansiyon) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "sübvansiyonlara karşı" anlamına gelir ve genellikle hükümetin belirli endüstrilere veya şirketlere verdiği mali desteklere karşı alınan önlemleri, tutumları veya politikaları ifade eder.

Bu terim, ekonomik politikalar ve uluslararası ticaret bağlamında kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan sübvansiyonların olumsuz etkilerini azaltmak veya önlemek amacıyla uygulanan eylemleri ve politikaları tanımlar.İşte "anti-subsidy" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government introduced anti-subsidy duties to protect domestic industries from unfair competition."

Türkçe: "Hükümet, yerli endüstrileri haksız rekabete karşı korumak için sübvansiyonlara karşı gümrük vergileri getirdi."


English: "Anti-subsidy measures are often implemented to counteract the negative effects of dumping in international trade."

Türkçe: "Sübvansiyonlara karşı önlemler, genellikle uluslararası ticarette dampingin olumsuz etkilerini dengelemek için uygulanır."


English: "The World Trade Organization supports the use of anti-subsidy investigations to ensure fair trade."

Türkçe: "Dünya Ticaret Örgütü, adil ticareti sağlamak için sübvansiyonlara karşı soruşturmaların kullanımını destekler."


English: "Critics argue that some anti-subsidy policies can lead to trade wars between countries."

Türkçe: "Eleştirmenler, bazı sübvansiyonlara karşı politikaların ülkeler arasında ticaret savaşlarına yol açabileceğini savunuyor."


English: "The imposition of anti-subsidy tariffs is a common response to subsidized imports that harm local producers."

Türkçe: "Yerel üreticilere zarar veren sübvansiyonlu ithalatlara karşı sübvansiyonlara karşı tarifelerin uygulanması yaygın bir tepkidir."

Yorumlar