Anti-subversion ne demek?

"Anti-subversion" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "subversion" (yıkım, bozma) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "yıkıma karşı" veya "bozgunculuğa karşı" anlamına gelir ve genellikle bir ülkenin, kurumun veya organizasyonun iç yapısını, istikrarını veya güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı alınan önlemleri, politikaları veya eylemleri ifade eder.

"Anti-subversion" terimi, genellikle siyasi veya askeri bağlamda kullanılır ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan devletin veya toplumun temel yapısına zarar verebilecek iç ve dış tehditlere karşı korunmayı amaçlayan güvenlik önlemlerini ve politikalarını tanımlar.İşte "anti-subversion" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government enacted anti-subversion laws to prevent any attempts to overthrow the state."

Türkçe: "Hükümet, devleti devirmeye yönelik herhangi bir girişimi önlemek için bozgunculuğa karşı yasalar çıkardı."


English: "Anti-subversion efforts include monitoring groups suspected of undermining national security."

Türkçe: "Bozgunculuğa karşı çabalar, ulusal güvenliği tehlikeye atmakla şüphelenilen grupların izlenmesini içerir."


English: "Educational campaigns are part of the anti-subversion strategies to promote national unity."

Türkçe: "Eğitim kampanyaları, ulusal birliği teşvik etmek için bozgunculuğa karşı stratejilerin bir parçasıdır."


English: "The intelligence agency plays a key role in the country's anti-subversion operations."

Türkçe: "İstihbarat ajansı, ülkenin bozgunculuğa karşı operasyonlarında anahtar bir rol oynar."


English: "Critics argue that some anti-subversion measures restrict civil liberties and freedom of expression."

Türkçe: "Eleştirmenler, bazı bozgunculuğa karşı önlemlerin sivil özgürlükleri ve ifade özgürlüğünü kısıtladığını savunuyor."

Yorumlar