Anti-subversive ne demek?

"Anti-subversive" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "subversive" (yıkıcı, bozguncu) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "yıkıcılığa karşı" veya "bozgunculuğa karşı" anlamına gelir ve genellikle bir ülkenin, kurumun veya toplumun istikrarını ve güvenliğini tehdit eden yıkıcı faaliyetlere, düşüncelere veya eylemlere karşı alınan tutumları, politikaları veya eylemleri ifade eder.

"Anti-subversive" terimi, özellikle siyasi, sosyal veya askeri bağlamda kullanılır ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan toplumun temel değerlerine ve düzenine zarar verebilecek iç ve dış tehditlere karşı korunmayı amaçlayan önlemleri ve tutumları tanımlar.İşte "anti-subversive" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The special task force implemented anti-subversive tactics to dismantle extremist networks."

Türkçe: "Özel görev gücü, aşırılık yanlısı ağları dağıtmak için bozgunculuğa karşı taktikler uyguladı."


English: "Anti-subversive legislation was passed to curb the spread of propaganda that threatens the government's stability."

Türkçe: "Hükümetin istikrarını tehdit eden propagandanın yayılmasını engellemek için bozgunculuğa karşı yasalar geçirildi."


English: "The education system incorporates anti-subversive messages to foster a sense of national pride and unity."

Türkçe: "Eğitim sistemi, ulusal gurur ve birlik duygusunu teşvik etmek için bozgunculuğa karşı mesajlar içerir."


English: "Intelligence agencies are on high alert for any anti-subversive activities that could destabilize the country."

Türkçe: "İstihbarat ajansları, ülkeyi istikrarsızlaştırabilecek herhangi bir bozguncu faaliyete karşı yüksek alarmda."


English: "Critics of the regime are often labeled as anti-subversive to discredit their opposition."

Türkçe: "Rejimin eleştirmenleri sıklıkla, muhalefetlerini itibarsızlaştırmak için bozguncu olarak etiketlenir."

Yorumlar