Anti-syphilitic ne demek?

"Anti-syphilitic" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "syphilitic" (sifilitik, frengiye özgü) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "frengiye karşı" anlamına gelir ve genellikle frengi hastalığının tedavisi için kullanılan ilaçları, tedbirleri veya tedavi yöntemlerini ifade eder.

"Anti-syphilitic" terimi, tıbbi bir bağlamda kullanılır ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan frengi hastalığının önlenmesi, tedavisi veya kontrol altına alınması amacıyla uygulanan ilaçları ve tedavi yöntemlerini tanımlar.İşte "anti-syphilitic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor prescribed anti-syphilitic medication to treat the patient's condition."

Türkçe: "Doktor, hastanın durumunu tedavi etmek için frengiye karşı ilaç reçete etti."


English: "Early use of anti-syphilitic treatments can prevent the disease from progressing to later stages."

Türkçe: "Frengiye karşı tedavilerin erken kullanımı, hastalığın daha ileri aşamalara ilerlemesini önleyebilir."


English: "Research into new anti-syphilitic drugs is essential for combating antibiotic resistance."

Türkçe: "Antibiyotik direnciyle mücadelede yeni frengiye karşı ilaçlara yönelik araştırmalar hayati önem taşır."


English: "Historically, mercury was used as an anti-syphilitic treatment, despite its toxic effects."

Türkçe: "Tarihsel olarak, cıva toksik etkilerine rağmen bir frengi tedavisi olarak kullanılmıştır."


English: "Public health campaigns often include information on anti-syphilitic measures to educate the public about syphilis prevention."

Türkçe: "Halk sağlığı kampanyaları genellikle, frengi önlemeye dair bilgiler içeren frengiye karşı önlemleri halkı eğitmek için kapsar."

Yorumlar