Anti-tamper ne demek?

"Anti-tamper" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "tamper" (müdahale etmek, oynamak) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "müdahaleye karşı" veya "oynamaya karşı" anlamına gelir ve genellikle bir cihaz, veri, yazılım veya paketin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesini, bozulmasını veya manipüle edilmesini önlemek için uygulanan güvenlik önlemlerini, tekniklerini veya özelliklerini ifade eder.

"Anti-tamper" terimi, özellikle teknoloji, güvenlik ve ürün paketleme alanlarında kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan yetkisiz erişimi ve manipülasyonu önleme amacıyla uygulanan güvenlik tedbirlerini ve yöntemlerini tanımlar.İşte "anti-tamper" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The software includes anti-tamper mechanisms to prevent unauthorized modifications."

Türkçe: "Yazılım, yetkisiz değişiklikleri önlemek için müdahaleye karşı mekanizmalar içerir."


English: "Electronic devices are often equipped with anti-tamper seals to indicate if tampering has occurred."

Türkçe: "Elektronik cihazlar genellikle, müdahalenin olup olmadığını belirtmek için müdahaleye karşı mühürlerle donatılmıştır."


English: "The company's anti-tamper policy ensures the integrity and security of its products."

Türkçe: "Şirketin müdahaleye karşı politikası, ürünlerinin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlar."


English: "Anti-tamper technologies are critical for the protection of sensitive data."

Türkçe: "Müdahaleye karşı teknolojiler, hassas verilerin korunması için kritik öneme sahiptir."


English: "Manufacturers use anti-tamper packaging to protect against counterfeiting and tampering."

Türkçe: "Üreticiler, sahteciliğe ve müdahaleye karşı korunmak için müdahaleye karşı paketleme kullanır."

Yorumlar