Anti-tax ne demek?

"Anti-tax" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "tax" (vergi) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "vergilere karşı" anlamına gelir ve genellikle vergilendirme politikalarına, özellikle de yüksek vergilere veya yeni vergi uygulamalarına karşı olan tutumları, hareketleri veya politikaları ifade eder.

"Anti-tax" terimi, ekonomik ve politik bağlamda kullanılır ve genellikle bireylerin veya grupların vergilendirme sistemine karşı çıktıklarını, daha düşük vergiler veya vergi indirimleri talep ettiklerini belirtmek için kullanılır. Mecazi bir anlamı genellikle taşımaz; doğrudan vergilere karşı olan veya vergilendirme sistemini değiştirmeyi amaçlayan görüş ve eylemleri tanımlar.İşte "anti-tax" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-tax protest was organized to oppose the government's new tax increase."

Türkçe: "Vergilere karşı protesto, hükümetin yeni vergi artışına karşı çıkmak için düzenlendi."


English: "Anti-tax groups are lobbying for significant tax cuts and reforms."

Türkçe: "Vergilere karşı gruplar, önemli vergi kesintileri ve reformları için lobi yapıyor."


English: "The politician's anti-tax stance has gained him widespread support among voters."

Türkçe: "Politikacının vergilere karşı tutumu, ona seçmenler arasında yaygın destek kazandırdı."


English: "Business owners formed an anti-tax coalition to fight against the proposed tax legislation."

Türkçe: "İş sahipleri, önerilen vergi mevzuatına karşı savaşmak için bir vergilere karşı koalisyon oluşturdu."


English: "Critics argue that the anti-tax movement could lead to underfunded public services."

Türkçe: "Eleştirmenler, vergilere karşı hareketin yetersiz finanse edilen kamu hizmetlerine yol açabileceğini savunuyor."

Yorumlar