Anti-technology ne demek?

"Anti-technology" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "technology" (teknoloji) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "teknolojiye karşı" anlamına gelir ve genellikle teknolojinin ilerlemesine, yayılmasına veya belli teknolojik uygulamalara karşı olan eleştirel tutumları, hareketleri veya fikirleri ifade eder.

"Anti-technology" terimi, genelde teknoloji ve onun toplum üzerindeki etkileri konusunda eleştirel bir yaklaşım sergileyen, teknolojinin insan ilişkilerine, çevreye ve toplumsal yapılara potansiyel zararlarını vurgulayan sosyal veya felsefi bir bağlamda kullanılır. Bu terim, teknolojinin insan yaşamındaki rolünü yeniden değerlendirmeyi teşvik eden bir görüşü ifade eder ve bazen modern teknolojinin insanlık üzerindeki etkilerine dair derin bir eleştiri veya alternatif yaşam tarzlarına yönelik bir çağrıyı simgeleyebilir.İşte "anti-technology" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The community's anti-technology stance advocates for minimal use of digital devices to enhance real-life interactions."

Türkçe: "Topluluğun teknolojiye karşı tutumu, gerçek hayattaki etkileşimleri artırmak için dijital cihazların minimal kullanımını savunuyor."


English: "Anti-technology activists warn about the dangers of becoming too dependent on gadgets and artificial intelligence."

Türkçe: "Teknolojiye karşı aktivistler, aletlere ve yapay zekaya fazla bağımlı olmanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuyor."


English: "In his book, the author explores the anti-technology movement, questioning the sustainability of our current tech-driven society."

Türkçe: "Yazar, kitabında teknolojiye karşı hareketi araştırıyor, mevcut teknoloji odaklı toplumumuzun sürdürülebilirliğini sorguluyor."


English: "The film presents a dystopian future where the anti-technology rebellion seeks to dismantle the tech-dominated world."

Türkçe: "Film, teknolojiye karşı isyanın teknolojiye hakim dünyayı sökmeyi amaçladığı distopik bir geleceği sunuyor."


English: "Educators discuss the anti-technology perspective, emphasizing the need for balanced tech usage in schools."

Türkçe: "Eğitimciler, teknolojiye karşı perspektifi tartışıyor, okullarda dengeli teknoloji kullanımının gerekliliğini vurguluyor."

Yorumlar