Anti-terrorism ne demek?

"Anti-terrorism" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "terrorism" (terörizm) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "terörizme karşı" anlamına gelir ve genellikle terör eylemlerini önlemek, engellemek veya terörizmle mücadele etmek için uygulanan politikaları, stratejileri veya eylemleri ifade eder.

"Anti-terrorism" terimi, güvenlik, askeri ve politik bir bağlamda kullanılır ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan terörizmin neden olduğu tehditlere karşı korunma ve terörle mücadelenin yöntemlerini ve uygulamalarını tanımlar.İşte "anti-terrorism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government has implemented new anti-terrorism laws to strengthen national security."

Türkçe: "Hükümet, ulusal güvenliği güçlendirmek için yeni terörizme karşı yasalar uyguladı."


English: "Anti-terrorism training is essential for law enforcement agencies to effectively combat terror threats."

Türkçe: "Terör tehditleriyle etkili bir şekilde mücadele etmek için kolluk kuvvetleri için terörizme karşı eğitim hayati öneme sahiptir."


English: "The international community must collaborate on anti-terrorism efforts to address the global nature of terror."

Türkçe: "Uluslararası toplum, terörün küresel doğasını ele almak için terörizme karşı çabalar konusunda işbirliği yapmalıdır."


English: "The anti-terrorism task force has been successful in preventing several planned attacks."

Türkçe: "Terörizme karşı görev gücü, birkaç planlanmış saldırıyı önlemede başarılı oldu."


English: "Public awareness campaigns are part of the anti-terrorism strategy to educate people on recognizing and reporting suspicious activities."

Türkçe: "Kamuoyunu bilinçlendirme kampanyaları, insanları şüpheli faaliyetleri tanıma ve bildirme konusunda eğitmek için terörizme karşı stratejinin bir parçasıdır."

Yorumlar