Anti-theft ne demek?

"Anti-theft" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "theft" (hırsızlık) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "hırsızlığa karşı" anlamına gelir ve genellikle hırsızlık olaylarını önlemek, engellemek veya bu tür suçlarla mücadele etmek için kullanılan yöntemleri, cihazları veya politikaları ifade eder.

"Anti-theft" terimi, güvenlik teknolojileri, kişisel eşya koruma ve mülk güvenliği bağlamında kullanılır ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan hırsızlığın önlenmesi ve mülkün korunması amacıyla uygulanan önlemleri ve cihazları tanımlar.İşte "anti-theft" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The car is equipped with an advanced anti-theft system to deter thieves."

Türkçe: "Araba, hırsızları caydırmak için gelişmiş bir hırsızlığa karşı sistemle donatılmıştır."


English: "Retail stores often use anti-theft tags to prevent shoplifting."

Türkçe: "Perakende mağazaları sıklıkla hırsızlığı önlemek için hırsızlığa karşı etiketler kullanır."


English: "Installing anti-theft devices can lower your insurance premiums."

Türkçe: "Hırsızlığa karşı cihazlar kurmak sigorta primlerinizi düşürebilir."


English: "The anti-theft alarm went off when someone attempted to break into the house."

Türkçe: "Birisi eve girmeye çalıştığında hırsızlığa karşı alarm çaldı."


English: "Many smartphones now come with anti-theft features to help locate the device if it's stolen."

Türkçe: "Birçok akıllı telefon artık, çalındığında cihazı bulmaya yardımcı olan hırsızlığa karşı özelliklerle gelmektedir."

Yorumlar