Anti-tobacco ne demek?

"Anti-tobacco" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "tobacco" (tütün) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "tütüne karşı" anlamına gelir ve genellikle tütün kullanımının zararlarına dikkat çeken, tütün kullanımını azaltmayı veya önlemeyi amaçlayan kampanyaları, politikaları veya tutumları ifade eder.

"Anti-tobacco" terimi, kamu sağlığı ve tütün kontrolü bağlamında kullanılır ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan tütün kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratma amacıyla uygulanan önlemleri ve politikaları tanımlar.İşte "anti-tobacco" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-tobacco campaign launched a series of ads to educate the public about the dangers of smoking."

Türkçe: "Tütüne karşı kampanya, sigaranın tehlikeleri hakkında halkı eğitmek için bir dizi reklam başlattı."


English: "Schools are incorporating anti-tobacco education into their health classes to prevent youth smoking."

Türkçe: "Okullar, gençler arasında sigara içmenin önlenmesi için sağlık derslerine tütüne karşı eğitimi dahil ediyor."


English: "The new anti-tobacco law bans smoking in all public spaces to protect non-smokers from secondhand smoke."

Türkçe: "Yeni tütüne karşı yasa, sigara içilmeyen kişileri ikinci el dumanından korumak için tüm kamu alanlarında sigara içmeyi yasaklıyor."


English: "Health organizations worldwide support anti-tobacco measures to reduce the global burden of tobacco-related diseases."

Türkçe: "Dünya çapındaki sağlık organizasyonları, tütünle ilişkili hastalıkların küresel yükünü azaltmak için tütüne karşı önlemleri destekliyor."


English: "The government's anti-tobacco policies include higher taxes on cigarettes and strict advertising restrictions."

Türkçe: "Hükümetin tütüne karşı politikaları, sigaralar üzerinde daha yüksek vergiler ve sıkı reklam kısıtlamalarını içeriyor."

Yorumlar