Anti-traditional ne demek?

"Anti-traditional" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "traditional" (geleneksel) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "geleneklere karşı" anlamına gelir ve genellikle geleneksel değerlere, normlara, uygulamalara veya inançlara karşı olan tutumları, hareketleri veya düşünceleri ifade eder.

"Anti-traditional" terimi, sosyal, kültürel veya sanatsal bir bağlamda kullanılabilir ve geleneksel yaklaşımların sorgulanması, yenilikçi veya modern alternatiflerin aranması ya da geleneksel yapılara meydan okunması amacı taşıyan bir yaklaşımı tanımlar. Bu terim, geleneksel olana alternatif olarak yeniliği ve değişimi vurgulayan bir görüşü ifade eder ve bazen mecazi bir anlam taşıyabilir.İşte "anti-traditional" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The artist's work is known for its anti-traditional approach, challenging conventional art forms."

Türkçe: "Sanatçının eseri, geleneksel sanat formlarına meydan okuyan geleneklere karşı yaklaşımıyla bilinir."


English: "Anti-traditional movements in literature often seek to break away from established genres and narrative styles."

Türkçe: "Edebiyattaki geleneklere karşı hareketler, genellikle belirlenmiş türlerden ve anlatım stillerinden kopmayı amaçlar."


English: "The debate on education reflects an anti-traditional sentiment, advocating for innovative teaching methods."

Türkçe: "Eğitim üzerine yapılan tartışma, yenilikçi öğretim yöntemlerini savunan geleneklere karşı bir duyguyu yansıtır."


English: "In fashion, anti-traditional designers push the boundaries with unconventional materials and designs."

Türkçe: "Modada, geleneklere karşı tasarımcılar, geleneksel olmayan malzemeler ve tasarımlarla sınırları zorlar."


English: "The youth group promotes an anti-traditional viewpoint, embracing change and questioning societal norms."

Türkçe: "Gençlik grubu, değişimi benimseyen ve toplumsal normları sorgulayan geleneklere karşı bir görüşü teşvik eder."

Yorumlar