Anti-trafficking ne demek?

"Anti-trafficking" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "trafficking" (kaçakçılık, insan ticareti) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "kaçakçılığa karşı" veya "insan ticaretine karşı" anlamına gelir ve genellikle insan ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı veya diğer yasa dışı kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye, engellemeye veya bunlarla mücadele etmeye yönelik politikaları, stratejileri veya eylemleri ifade eder.

"Anti-trafficking" terimi, özellikle insan hakları ve hukuk uygulaması bağlamında kullanılır ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan insan ticareti gibi suçlarla mücadelenin yöntemlerini ve uygulamalarını tanımlar.İşte "anti-trafficking" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The organization launched an anti-trafficking campaign to raise awareness about the dangers of human trafficking."

Türkçe: "Organizasyon, insan ticaretinin tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmak için bir insan ticaretine karşı kampanya başlattı."


English: "Law enforcement agencies are stepping up their anti-trafficking efforts to combat the illegal trade of goods and people."

Türkçe: "Kolluk kuvvetleri, malların ve insanların yasa dışı ticaretine karşı mücadele etmek için insan ticaretine karşı çabalarını artırıyor."


English: "The new anti-trafficking legislation aims to provide better protection for victims and harsher penalties for perpetrators."

Türkçe: "Yeni insan ticaretine karşı yasal düzenleme, kurbanlar için daha iyi koruma ve failler için daha ağır cezalar sağlamayı amaçlıyor."


English: "Activists are calling for more effective anti-trafficking policies to prevent exploitation and abuse."

Türkçe: "Aktivistler, sömürü ve kötü muameleyi önlemek için daha etkili insan ticaretine karşı politikalar çağrısında bulunuyor."


English: "The international conference focused on anti-trafficking strategies to address the global challenge of trafficking in persons."

Türkçe: "Uluslararası konferans, kişilerin ticareti gibi küresel bir sorunu ele almak için insan ticaretine karşı stratejilere odaklandı."

Yorumlar