Anti-tuberculous ne demek?

"Anti-tuberculous" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "tuberculous" (tüberkülozlu) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "tüberküloza karşı" anlamına gelir ve genellikle tüberküloz (TB) hastalığının önlenmesi, tedavisi veya kontrolü ile ilgili ilaçları, tedbirleri veya yöntemleri ifade eder.

"Anti-tuberculous" terimi, tıbbi bir bağlamda kullanılır ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan tüberküloz hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçları ve tüberkülozun yayılmasını önlemeye yönelik sağlık politikalarını ve uygulamalarını tanımlar.İşte "anti-tuberculous" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor prescribed anti-tuberculous drugs to treat the patient's TB infection."

Türkçe: "Doktor, hastanın TB enfeksiyonunu tedavi etmek için tüberküloza karşı ilaçlar reçete etti."


English: "Public health initiatives include the distribution of anti-tuberculous medication to high-risk populations."

Türkçe: "Halk sağlığı girişimleri, yüksek riskli popülasyonlara tüberküloza karşı ilaçların dağıtımını içerir."


English: "Effective anti-tuberculous treatment requires a combination of medications over an extended period."

Türkçe: "Etkili bir tüberküloza karşı tedavi, uzun bir süre boyunca çeşitli ilaçların kombinasyonunu gerektirir."


English: "The development of new anti-tuberculous compounds is critical to overcoming drug-resistant TB strains."

Türkçe: "İlaç dirençli TB suşlarının üstesinden gelmek için yeni tüberküloza karşı bileşiklerin geliştirilmesi kritik öneme sahiptir."


English: "Healthcare professionals stress the importance of adhering to anti-tuberculous therapy to ensure successful treatment outcomes."

Türkçe: "Sağlık profesyonelleri, başarılı tedavi sonuçlarını sağlamak için tüberküloza karşı terapiye bağlı kalmanın önemini vurgular."

Yorumlar