Anti-tumoral ne demek?

"Anti-tumoral" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "tumoral" (tümöral, tümör ile ilgili) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "tümöre karşı" anlamına gelir ve genellikle tümörlerin büyümesini engellemek, tedavi etmek veya kontrol altına almak için kullanılan ilaçları, tedbirleri veya yöntemleri ifade eder.

"Anti-tumoral" terimi, tıbbi ve araştırma bağlamında kullanılır ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan kanser ve diğer tümörlerin tedavisinde kullanılan ilaçları ve yöntemleri tanımlar. Bu terim, kanserle mücadelede önemli bir rol oynayan araştırmaları ve gelişmeleri kapsar.İşte "anti-tumoral" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-tumoral effects of the medication have been demonstrated in several studies."

Türkçe: "İlacın tümöre karşı etkileri birkaç çalışmada gösterilmiştir."


English: "Doctors are considering anti-tumoral therapy as part of the patient's cancer treatment plan."

Türkçe: "Doktorlar, hasta için kanser tedavi planının bir parçası olarak tümöre karşı terapiyi düşünüyorlar."


English: "Research on anti-tumoral agents is crucial for the advancement of cancer therapy."

Türkçe: "Tümöre karşı ajanlar üzerine yapılan araştırmalar, kanser terapisinin ilerlemesi için hayati önem taşır."


English: "The conference will discuss the latest developments in anti-tumoral treatments and their clinical applications."

Türkçe: "Konferans, tümöre karşı tedavilerdeki en son gelişmeleri ve klinik uygulamalarını tartışacak."


English: "Innovative anti-tumoral compounds are being tested for their effectiveness against various types of cancer."

Türkçe: "Yenilikçi tümöre karşı bileşikler, çeşitli kanser türlerine karşı etkililikleri açısından test ediliyor."

Yorumlar