Anti-tumour ne demek?

"Anti-tumour" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "tumour" (tümör) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "tümöre karşı" anlamına gelir ve genellikle tümörlerin büyümesini engellemek, tedavi etmek veya kontrol altına almak için kullanılan ilaçları, tedbirleri veya yöntemleri ifade eder.

"Anti-tumour" terimi, tıbbi ve araştırma bağlamında kullanılır ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan kanser ve diğer tümörlerin tedavisinde kullanılan ilaçları ve yöntemleri tanımlar. Bu terim, kanserle mücadelede önemli bir rol oynayan araştırmaları ve gelişmeleri kapsar.İşte "anti-tumour" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The development of new anti-tumour drugs is a key focus in oncology research."

Türkçe: "Yeni tümöre karşı ilaçların geliştirilmesi, onkoloji araştırmalarında ana bir odak noktasıdır."


English: "Anti-tumour therapies are designed to target and destroy cancer cells without harming healthy tissue."

Türkçe: "Tümöre karşı terapiler, sağlıklı dokuya zarar vermeden kanser hücrelerini hedef alıp yok etmek için tasarlanmıştır."


English: "Clinical trials are underway to test the effectiveness of a novel anti-tumour compound."

Türkçe: "Yeni bir tümöre karşı bileşiğin etkinliğini test etmek için klinik denemeler yürütülmektedir."


English: "Patients undergoing anti-tumour treatment often experience a range of side effects."

Türkçe: "Tümöre karşı tedavi gören hastalar genellikle bir dizi yan etki yaşar."


English: "The anti-tumour activity of this medication has shown promising results in preclinical studies."

Türkçe: "Bu ilacın tümöre karşı aktivitesi, ön klinik çalışmalarda umut verici sonuçlar göstermiştir."

Yorumlar