Anti-typhoid ne demek?

"Anti-typhoid" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "typhoid" (tifüs) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "tifüse karşı" anlamına gelir ve genellikle tifüs hastalığının önlenmesi, tedavisi veya kontrolü ile ilgili ilaçları, aşıları veya tedbirleri ifade eder.

"Anti-typhoid" terimi, tıbbi bir bağlamda kullanılır ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan tifüs hastalığına karşı korunma ve mücadelede kullanılan yöntemleri ve tedavileri tanımlar.İşte "anti-typhoid" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-typhoid vaccine is recommended for travelers to areas where typhoid fever is prevalent."

Türkçe: "Tifüs aşısı, tifüs ateşinin yaygın olduğu bölgelere seyahat edenler için önerilir."


English: "Public health campaigns often include education on anti-typhoid measures to prevent outbreaks."

Türkçe: "Halk sağlığı kampanyaları genellikle salgınları önlemek için tifüse karşı önlemler hakkında eğitimi içerir."


English: "The development of effective anti-typhoid drugs has significantly reduced the mortality rate from typhoid fever."

Türkçe: "Etkili tifüse karşı ilaçların geliştirilmesi, tifüs ateşinden kaynaklanan ölüm oranını önemli ölçüde azaltmıştır."


English: "Sanitation and access to clean water are key anti-typhoid strategies in preventing the disease."

Türkçe: "Hijyen ve temiz suya erişim, hastalığın önlenmesinde anahtar tifüse karşı stratejileridir."


English: "Doctors prescribe anti-typhoid medication to treat patients diagnosed with typhoid fever."

Türkçe: "Doktorlar, tifüs ateşi teşhisi konan hastaları tedavi etmek için tifüse karşı ilaç reçete eder."

Yorumlar