Anti-ulcer ne demek?

"Anti-ulcer" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "ulcer" (ülser) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "ülserlere karşı" anlamına gelir ve genellikle mide veya duodenum ülserlerinin önlenmesi, tedavisi veya kontrolü ile ilgili ilaçları, tedbirleri veya yöntemleri ifade eder.

"Anti-ulcer" terimi, tıbbi bir bağlamda kullanılır ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan ülser hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçları ve ülserin oluşumunu önlemeye yönelik sağlık politikalarını ve uygulamalarını tanımlar.


İşte "anti-ulcer" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor recommended an anti-ulcer medication to help heal the patient's stomach lining."
Türkçe: "Doktor, hastanın mide zarını iyileştirmeye yardımcı olmak için ülserlere karşı bir ilaç önerdi."

English: "Dietary changes, along with anti-ulcer drugs, are important for managing ulcer symptoms."
Türkçe: "Diyet değişiklikleri, ülserlere karşı ilaçlarla birlikte, ülser belirtilerinin yönetimi için önemlidir."

English: "Stress reduction techniques can be an effective part of an anti-ulcer treatment plan."
Türkçe: "Stres azaltma teknikleri, ülser tedavi planının etkili bir parçası olabilir."

English: "Research shows that certain natural remedies may have anti-ulcer properties."
Türkçe: "Araştırmalar, belirli doğal çarelerin ülserlere karşı özelliklere sahip olabileceğini gösteriyor."

English: "Preventive anti-ulcer measures include avoiding foods that irritate the stomach and intestines."
Türkçe: "Önleyici ülserlere karşı önlemler, mideyi ve bağırsakları tahriş eden yiyeceklerden kaçınmayı içerir."

Yorumlar