Anti-urban ne demek?

"Anti-urban" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "urban" (kentsel) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "kentselliğe karşı" anlamına gelir ve genellikle kent yaşamının, kentleşmenin veya kentsel gelişimin olumsuz yönlerine odaklanan tutumları, hareketleri veya düşünceleri ifade eder

"Anti-urban" terimi, sosyal, çevresel ve kültürel bir bağlamda kullanılabilir ve şehir yaşamının karmaşıklığına, yoğunluğuna, çevresel etkilerine veya sosyal sorunlarına eleştirel bir yaklaşımı tanımlar. Bu terim, kırsal yaşamın sadeliğini, doğayla iç içe olmayı veya topluluk odaklı yaşam biçimlerini idealize eden bir görüşü ifade edebilir ve bazen mecazi bir anlam taşıyabilir.İşte "anti-urban" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The novel presents an anti-urban perspective, glorifying the tranquility and simplicity of rural life."

Türkçe: "Roman, kırsal yaşamın huzurunu ve basitliğini yücelten bir kentselliğe karşı perspektif sunar."


English: "Anti-urban sentiment has grown among people disillusioned with the hustle and bustle of city life."

Türkçe: "Şehir hayatının telaşı ve karmaşasından hayal kırıklığına uğrayan insanlar arasında kentselliğe karşı duygu artmıştır."


English: "Environmental activists promote anti-urban strategies to combat the negative effects of urban sprawl."

Türkçe: "Çevre aktivistleri, kentsel yayılmanın olumsuz etkileriyle mücadele etmek için kentselliğe karşı stratejileri destekler."


English: "The documentary explores anti-urban themes, questioning the sustainability of urban development."

Türkçe: "Belgesel, kentsel gelişimin sürdürülebilirliğini sorgulayan kentselliğe karşı temaları araştırır."


English: "Some architects advocate for anti-urban design principles, focusing on creating spaces that reflect natural and community values."

Türkçe: "Bazı mimarlar, doğal ve topluluk değerlerini yansıtan alanlar yaratmaya odaklanan kentselliğe karşı tasarım ilkelerini savunur."

Yorumlar