Anti-vax ne demek?

"Anti-vax" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "vax" (aşılama kısaltması) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "aşı karşıtı" anlamına gelir ve genellikle aşılamaya, aşıların güvenliği ve etkililiğine karşı olan tutumları, inançları veya hareketleri ifade eder.

"Anti-vax" terimi, kamu sağlığı ve aşı politikaları bağlamında kullanılır ve aşıların kullanımına yönelik şüpheleri, endişeleri veya karşıtlığı tanımlar. Bu terim, genellikle aşı karşıtı hareketlerle veya bireylerle ilişkilendirilir ve herhangi bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan aşılamaya karşı olan kişisel veya toplumsal direnci ifade eder.İşte "anti-vax" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The rise of the anti-vax movement has led to challenges in achieving herd immunity."

Türkçe: "Aşı karşıtı hareketin yükselişi, sürü bağışıklığına ulaşmada zorluklara yol açtı."


English: "Health professionals are concerned about the spread of anti-vax misinformation on social media."

Türkçe: "Sağlık profesyonelleri, sosyal medyada aşı karşıtı yanlış bilgilendirmenin yayılmasından endişe ediyor."


English: "Anti-vax parents often refuse to vaccinate their children, citing safety concerns."

Türkçe: "Aşı karşıtı ebeveynler, genellikle güvenlik endişelerini gerekçe göstererek çocuklarını aşılatmayı reddeder."


English: "Efforts to combat the anti-vax movement include public education campaigns about the benefits of vaccination."

Türkçe: "Aşı karşıtı hareketle mücadele çabaları, aşılamanın faydaları hakkında kamu eğitim kampanyalarını içerir."


English: "Some celebrities have been criticized for endorsing anti-vax views, influencing public opinion."

Türkçe: "Bazı ünlüler, aşı karşıtı görüşleri destekledikleri için eleştirildi ve kamuoyunu etkiledi."

Yorumlar