Anti-violence ne demek?

"Anti-violence" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "violence" (şiddet) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "şiddete karşı" anlamına gelir ve genellikle şiddetin her türlüsüne karşı olan tutumları, hareketleri veya politikaları ifade eder.

"Anti-violence" terimi, sosyal adalet, insan hakları ve kamu güvenliği bağlamında kullanılır ve şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarına destek sağlanması veya şiddetin toplum üzerindeki etkileriyle mücadele etme amacı taşıyan eylemleri ve düşünceleri tanımlar. Bu terim, genellikle şiddetin olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve barışçıl çözümleri teşvik etmek için kullanılır.İşte "anti-violence" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-violence campaign aims to raise awareness about domestic abuse and provide resources for victims."

Türkçe: "Şiddete karşı kampanya, aile içi şiddet hakkında farkındalık yaratmayı ve mağdurlar için kaynaklar sağlamayı amaçlamaktadır."


English: "Schools are implementing anti-violence programs to teach students conflict resolution skills."

Türkçe: "Okullar, öğrencilere çatışma çözümleme becerileri öğretmek için şiddete karşı programlar uygulamaktadır."


English: "Community leaders are calling for anti-violence initiatives to address the rise in urban crime."

Türkçe: "Toplum liderleri, kentsel suçlardaki artışı ele almak için şiddete karşı girişimler çağrısında bulunuyor."


English: "The anti-violence rally brought together people from all walks of life to stand against hate and aggression."

Türkçe: "Şiddete karşı miting, nefrete ve saldırganlığa karşı durmak için hayatın her alanından insanları bir araya getirdi."


English: "Activists are working on anti-violence legislation to provide better protection for vulnerable populations."

Türkçe: "Aktivistler, savunmasız nüfusları daha iyi korumak için şiddete karşı yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor."

Yorumlar