Anti-virus ne demek?

"Anti-virus" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "virus" (virüs) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "virüse karşı" anlamına gelir ve genellikle bilgisayar virüslerini, zararlı yazılımları tespit etmek, engellemek veya temizlemek için tasarlanmış yazılımları veya programları ifade eder.

"Anti-virus" terimi, genellikle bilgi teknolojisi ve siber güvenlik bağlamında kullanılır ve bilgisayarların ve ağların virüslerden korunmasını sağlayan yazılımları tanımlar. Bu terim, dijital güvenliği sağlama ve bilgisayar sistemlerini zararlı tehditlere karşı koruma amacı taşır.İşte "anti-virus" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "It's important to keep your anti-virus software up to date to protect against new threats."

Türkçe: "Yeni tehditlere karşı korunmak için anti-virüs yazılımınızı güncel tutmak önemlidir."


English: "Many anti-virus programs now offer more than just malware protection, including features like firewall and web security."

Türkçe: "Birçok anti-virüs programı artık sadece kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sunmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenlik duvarı ve web güvenliği gibi özellikler de sunuyor."


English: "After installing an anti-virus, the computer's performance improved significantly as it removed several viruses."

Türkçe: "Bir anti-virüs yükledikten sonra, bilgisayarın performansı birkaç virüsü kaldırmasıyla önemli ölçüde iyileşti."


English: "The company's IT department recommended a specific anti-virus program for all employees to use on their workstations."

Türkçe: "Şirketin BT departmanı, tüm çalışanların iş istasyonlarında kullanmaları için belirli bir anti-virüs programını önerdi."


English: "He didn't realize the importance of anti-virus protection until his computer was infected with a ransomware virus."

Türkçe: "Bilgisayarı fidye yazılımı virüsüyle enfekte olana kadar anti-virüs korumasının önemini anlamadı."

Yorumlar