Anti-vivisection ne demek?

"Anti-vivisection" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "vivisection" (canlı üzerinde yapılan cerrahi müdahale) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "canlı üzerinde yapılan cerrahi müdahalelere karşı" anlamına gelir ve genellikle bilimsel araştırmalar veya eğitim amaçlı canlı hayvanlar üzerinde yapılan cerrahi müdahalelere karşı olan tutumları, hareketleri veya politikaları ifade eder.

"Anti-vivisection" terimi, hayvan hakları ve etik bağlamında kullanılır ve canlı hayvanlar üzerinde yapılan deneylere karşı çıkan bir görüşü tanımlar. Bu terim, hayvanların korunması ve alternatif araştırma yöntemlerinin kullanılmasını teşvik eden bir yaklaşımı ifade eder.İşte "anti-vivisection" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-vivisection society campaigns for the abolition of all experiments on live animals."

Türkçe: "Canlı hayvanlar üzerinde yapılan tüm deneylerin kaldırılması için canlı üzerinde yapılan cerrahi müdahalelere karşı dernek kampanya yürütüyor."


English: "Many anti-vivisection activists promote the use of alternative methods to animal testing."

Türkçe: "Birçok canlı üzerinde yapılan cerrahi müdahalelere karşı aktivist, hayvan testlerine alternatif yöntemlerin kullanımını teşvik ediyor."


English: "Anti-vivisection movements argue that animal experiments are cruel and unnecessary."

Türkçe: "Canlı üzerinde yapılan cerrahi müdahalelere karşı hareketler, hayvan deneylerinin acımasız ve gereksiz olduğunu savunuyor."


English: "Legislation supporting anti-vivisection efforts has been introduced in several countries."

Türkçe: "Canlı üzerinde yapılan cerrahi müdahalelere karşı çabaları destekleyen yasalar birkaç ülkede tanıtıldı."


English: "Scientists faced with anti-vivisection protests are seeking ethical alternatives to animal research."

Türkçe: "Canlı üzerinde yapılan cerrahi müdahalelere karşı protestolarla karşılaşan bilim insanları, hayvan araştırmalarına etik alternatifler arıyor."

Yorumlar