Anti-whaling ne demek?

"Anti-whaling" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "whaling" (balina avcılığı) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "balina avcılığına karşı" anlamına gelir ve genellikle balina avcılığının sonlandırılması, kısıtlanması veya yasaklanması amacıyla yapılan kampanyaları, politikaları veya eylemleri ifade eder.

"Anti-whaling" terimi, çevre koruma, hayvan hakları ve deniz biyolojisi bağlamında kullanılır ve balinaların korunmasını, balina türlerinin neslinin tükenmesinin önlenmesini ve deniz ekosistemlerinin sağlığının korunmasını amaçlayan bir görüşü tanımlar. Bu terim, genellikle uluslararası çabalar ve anlaşmalar aracılığıyla balina avcılığının sona erdirilmesini savunan bir yaklaşımı ifade eder.İşte "anti-whaling" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-whaling campaign has been successful in raising global awareness about the plight of whales."

Türkçe: "Balina avcılığına karşı kampanya, balinaların durumu hakkında küresel farkındalığı artırmada başarılı oldu."


English: "Several countries support anti-whaling measures to protect marine biodiversity."

Türkçe: "Birkaç ülke, deniz biyoçeşitliliğini korumak için balina avcılığına karşı önlemleri destekliyor."


English: "Anti-whaling activists often protest against whaling ships to prevent them from hunting whales."

Türkçe: "Balina avcılığına karşı aktivistler sık sık balina avlayan gemilere karşı protesto düzenleyerek onların balina avlamasını önlemeye çalışır."


English: "The International Whaling Commission has adopted anti-whaling resolutions to enforce a ban on commercial whaling."

Türkçe: "Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu, ticari balina avcılığına yasak getirmek için balina avcılığına karşı kararlar aldı."


English: "Environmental NGOs play a significant role in the anti-whaling movement by conducting research and advocacy."

Türkçe: "Çevre STK'ları, araştırma ve savunuculuk yaparak balina avcılığına karşı harekette önemli bir rol oynar."

Yorumlar