Anti-Zionism ne demek?

"Anti-Zionism" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "Zionism" (Siyonizm) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "Siyonizm'e karşı" anlamına gelir ve genellikle Yahudi halkının kendi devletine sahip olma hakkını savunan Siyonizm ideolojisine karşı olan tutumları, hareketleri veya politikaları ifade eder.

"Anti-Zionism" terimi, siyasi ve sosyal bir bağlamda kullanılır ve Siyonizm'in hedeflerine, özellikle de İsrail devletinin kurulması ve politikalarına karşı çıkan bir görüşü tanımlar. Bu terim, Siyonizm'e ideolojik veya politik temellerde karşı çıkan bireyler ve gruplarla ilişkilendirilir ve genellikle İsrail devletine yönelik eleştirileri veya Filistinlilerin haklarına desteklemeyi içerir.İşte "anti-Zionism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The conference on Middle Eastern politics included discussions on the rise of anti-Zionism in the region."

Türkçe: "Ortadoğu politikaları üzerine konferans, bölgede Siyonizm'e karşı hareketin yükselişi üzerine tartışmaları içerdi."


English: "Critics argue that anti-Zionism can sometimes blur the line between legitimate criticism of Israel and anti-Semitism."

Türkçe: "Eleştirmenler, Siyonizm'e karşı olmanın bazen İsrail'e yönelik meşru eleştiriler ile antisemitizmi ayırt etmeyi zorlaştırabileceğini savunuyor."


English: "Anti-Zionism is a significant aspect of the political ideology of some groups advocating for Palestinian rights."

Türkçe: "Siyonizm'e karşı olma, Filistinlilerin haklarını savunan bazı grupların politik ideolojisinin önemli bir yönünü oluşturur."


English: "The documentary explored the historical roots of anti-Zionism and its impact on contemporary Middle Eastern conflicts."

Türkçe: "Belgesel, Siyonizm'e karşı olmanın tarihi kökenlerini ve çağdaş Ortadoğu çatışmaları üzerindeki etkisini araştırdı."


English: "Some activists differentiate between anti-Zionism, which opposes a political movement, and racism, stressing that criticism of Israel's policies is not inherently anti-Semitic."

Türkçe: "Bazı aktivistler, Siyonizm'e karşı olmayı, bir politik harekete karşı olmayı ve ırkçılığı ayırt eder ve İsrail'in politikalarının eleştirilmesinin doğası gereği antisemitik olmadığını vurgular."

Yorumlar