Anti-Zionist ne demek?

"Anti-Zionist" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "Zionist" (Siyonist) olarak çevrilebilir. Birleşik halde, "Siyonizm'e karşı olan kişi" anlamına gelir ve genellikle Yahudi halkının kendi devletine sahip olma hakkını savunan Siyonizm ideolojisine karşı çıkan bireyleri ifade eder.

"Anti-Zionist" terimi, siyasi ve sosyal bir bağlamda kullanılır ve Siyonizm'in hedeflerine, özellikle de İsrail devletinin kurulması ve politikalarına karşı çıkan bir görüşü benimseyen kişileri tanımlar. Bu terim, genellikle İsrail devletine yönelik eleştirileri veya Filistinlilerin haklarına desteklemeyi içeren ideolojik veya politik bir duruşu ifade eder.


İşte "anti-Zionist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-Zionist speaker argued that support for Palestinian sovereignty should not be conflated with anti-Semitism."
Türkçe: "Siyonizm'e karşı olan konuşmacı, Filistin egemenliğine destek olmanın antisemitizm ile karıştırılmaması gerektiğini savundu."

English: "Many anti-Zionists participate in peaceful protests to express their opposition to Israel's policies."
Türkçe: "Birçok Siyonizm'e karşı olan kişi, İsrail'in politikalarına karşı çıkmalarını ifade etmek için barışçıl protestolara katılır."

English: "Anti-Zionist groups often face accusations of promoting hate, though they distinguish their criticism of Israel from hatred of Jews."
Türkçe: "Siyonizm'e karşı gruplar sıklıkla nefreti teşvik ettikleri yönünde suçlamalarla karşılaşır, ancak İsrail'in eleştirilerini Yahudilere duyulan nefretten ayırırlar."

English: "The writer's anti-Zionist views have sparked controversy and debate in academic and political circles."
Türkçe: "Yazarın Siyonizm'e karşı görüşleri, akademik ve politik çevrelerde tartışma ve debate yol açtı."

English: "Some anti-Zionists advocate for a one-state solution that respects the rights of both Jews and Palestinians equally."
Türkçe: "Bazı Siyonizm'e karşı olan kişiler, hem Yahudilerin hem de Filistinlilerin haklarını eşit bir şekilde saygı gösteren tek devletli bir çözümü savunuyor."

Yorumlar