as... as anything idiom ne demek?

"as... as anything" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "herhangi bir şey kadar..." olarak çevrilebilir.

Bu deyim, bir şeyin bir özelliğe son derece sahip olduğunu vurgulamak için kullanılır. Genellikle, bir şeyin veya birinin belirli bir özelliğe, duruma veya hisse çok güçlü bir şekilde sahip olduğunu ifade etmek için kullanılır ve mecazi bir anlam taşır. Bu ifade, belirtilen özelliği abartılı bir şekilde vurgulamak için esnek bir yapı sunar.İşte "as... as anything" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The car was as fast as anything; it zoomed past us."

Türkçe: "Araba herhangi bir şey kadar hızlıydı; yanımızdan hızla geçti."


English: "After the hike, I was as tired as anything."

Türkçe: "Yürüyüşten sonra herhangi bir şey kadar yorgundum."


English: "That joke she told was as funny as anything; we couldn't stop laughing."

Türkçe: "Anlattığı şaka herhangi bir şey kadar komikti; gülmekten duramadık."


English: "The night sky here is as clear as anything; you can see every star."

Türkçe: "Buradaki gece gökyüzü herhangi bir şey kadar net; her yıldızı görebilirsiniz."


English: "He’s as stubborn as anything; you won’t be able to change his mind."

Türkçe: "O, herhangi bir şey kadar inatçı; fikrini değiştiremeyeceksin."

Yorumlar