(as) ... as hell idiom ne demek?

"(As) ... as hell" ifadesi, bir şeyin çok fazla veya şiddetli bir şekilde bir özelliğe sahip olduğunu vurgulamak için kullanılan bir idiomdur.

Kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "... kadar cehennem" gibi bir anlam taşır, ancak bu doğrudan bir çeviri Türkçe'de kullanılmaz. Bu ifade, Türkçede genellikle "... kadar çok", "... inanılmaz", "... son derece" gibi ifadelerle karşılanabilir. Özellikle güçlü bir duygu, yoğun bir deneyim veya belirgin bir özellik ifade etmek için kullanılır ve genellikle mecazi bir anlam taşır.İşte "(as) ... as hell" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "It's as hot as hell today."

Türkçe: "Bugün inanılmaz sıcak."


English: "He was as angry as hell after hearing the news."

Türkçe: "Haberi duyduktan sonra son derece öfkeliydi."


English: "That movie was as boring as hell."

Türkçe: "O film inanılmaz sıkıcıydı."


English: "She runs as fast as hell; no one can catch up with her."

Türkçe: "O, inanılmaz hızlı koşar; kimse ona yetişemez."


English: "The test was as hard as hell; I barely finished it."

Türkçe: "Test inanılmaz zordu; zar zor bitirdim."

Yorumlar