(as) bold as brass idiom ne demek?

"(As) bold as brass" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "(bir) pirinç kadar cesur" olarak çevrilebilir. Ancak bu doğrudan bir çeviri Türkçede yaygın olarak kullanılmaz.

Bu deyim, bir kişinin hiç çekinmeden, utanmadan veya yüzsüzce davrandığını, büyük bir özgüven veya küstahlıkla hareket ettiğini vurgulamak için kullanılır. Genellikle, bir kişinin utanç duymadan veya korkusuzca davranışlarıyla dikkat çektiği durumlar için mecazi bir anlam taşır.İşte "(as) bold as brass" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He walked in as bold as brass and demanded a raise."

Türkçe: "O, bir pirinç kadar cesur bir şekilde içeri girdi ve zam talep etti."


English: "She answered the questions as bold as brass, without a hint of nervousness."

Türkçe: "Soruları, hiçbir gerginlik belirtisi olmadan, bir pirinç kadar cesurca cevapladı."


English: "Despite being caught red-handed, he lied as bold as brass."

Türkçe: "Suçüstü yakalanmasına rağmen, bir pirinç kadar cesurca yalan söyledi."


English: "The child, as bold as brass, told the teacher she was wrong."

Türkçe: "Çocuk, bir pirinç kadar cesurca öğretmene yanıldığını söyledi."


English: "He barged into the meeting late, as bold as brass, acting as if nothing was wrong."

Türkçe: "Geç kalmış olarak toplantıya bir pirinç kadar cesurca daldı, hiçbir şey yanlış değilmiş gibi davrandı."

Yorumlar