(as) cool as a cucumber idiom ne demek?

"(As) cool as a cucumber" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "(bir) salatalık kadar serin" olarak çevrilebilir.

Bu deyim, bir kişinin zor durumlar karşısında bile sakin, kontrollü ve hiç rahatsız olmamış gibi davrandığını vurgulamak için kullanılır.

Genellikle, baskı altında bile soğukkanlılığını koruyan veya stresli anlarda bile rahat kalan kişiler için mecazi bir anlam taşır.İşte "(as) cool as a cucumber" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Even during the heated debate, she remained as cool as a cucumber."

Türkçe: "Kızgın tartışma sırasında bile o, bir salatalık kadar serindi."


English: "He walked into the interview room as cool as a cucumber, despite feeling nervous."

Türkçe: "Gergin hissetmesine rağmen, mülakat odasına bir salatalık kadar serin bir şekilde girdi."


English: "In the midst of chaos, the captain was as cool as a cucumber, giving orders calmly."

Türkçe: "Kaosun ortasında, kaptan bir salatalık kadar serin bir şekilde sakin emirler veriyordu."


English: "She handles emergencies as cool as a cucumber, which makes her an excellent nurse."

Türkçe: "Acil durumları bir salatalık kadar serin bir şekilde ele alıyor, bu da onu mükemmel bir hemşire yapıyor."


English: "Despite the stock market crash, he was as cool as a cucumber, confident in his investment strategy."

Türkçe: "Borsa çöküşüne rağmen, yatırım stratejisinden emin bir şekilde bir salatalık kadar serindi."

Yorumlar