(as) deaf as a post idiom ne demek?

"(As) deaf as a post" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "(bir) direk kadar sağır" olarak çevrilebilir.

Bu deyim, bir kişinin çok kötü işittiğini veya hiç işitmediğini abartılı bir şekilde ifade etmek için kullanılır.

Genellikle, birinin seslere veya konuşmalara tepki vermemesi veya duymaması durumlarında kullanılır ve mecazi bir anlam taşır.



İşte "(as) deaf as a post" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "I've told him several times, but he's as deaf as a post."

Türkçe: "Ona birkaç kez söyledim ama o bir direk kadar sağır."


English: "Turn up the volume; your grandfather is as deaf as a post."

Türkçe: "Sesi aç, deden bir direk kadar sağır."


English: "Even when I shout, she seems as deaf as a post."

Türkçe: "Bağırsam bile, o bir direk kadar sağır gibi görünüyor."


English: "You'll need to speak louder; he's as deaf as a post without his hearing aid."

Türkçe: "Daha yüksek sesle konuşman gerekecek; işitme cihazı olmadan o bir direk kadar sağır."


English: "Despite the noise, he slept like he was as deaf as a post."

Türkçe: "Gürültüye rağmen, o bir direk kadar sağır gibi uyudu."

Yorumlar