as, if, when, etc. the spirit moves someone idiom ne demek?

"as, if, when, etc. the spirit moves someone" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "ruh (birini) harekete geçirdiğinde, eğer, ne zaman vs." olarak çevrilebilir.

Ancak, bu ifade mecazi olarak, bir kişinin içgüdüsel olarak, anlık bir ilham veya arzuyla hareket ettiğini, bir şeyi yapma konusunda özel bir dürtü veya motivasyona sahip olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Bu deyim, genellikle bir kişinin planlı olmayan, doğaçlama bir şekilde, kendini bir şeyi yapmaya özellikle motive hissettiği zamanları vurgular.İşte "as, if, when, etc. the spirit moves someone" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He travels as the spirit moves him, without any fixed plan."

Türkçe: "Herhangi bir sabit planı olmadan, ruhu onu nereye yönlendirirse oraya seyahat eder."


English: "She paints if the spirit moves her, often in the middle of the night."

Türkçe: "Ruhu onu harekete geçirdiğinde boyar, genellikle gece yarısında."


English: "Write when the spirit moves you; it's the best way to find your true voice."

Türkçe: "Ruhunuz sizi harekete geçirdiğinde yazın; gerçek sesinizi bulmanın en iyi yoludur."


English: "He speaks out on issues as the spirit moves him, guided by his conscience."

Türkçe: "Vicdanı tarafından yönlendirilerek, ruhu onu harekete geçirdiğinde sorunlar hakkında konuşur."


English: "They donate to charity if and when the spirit moves them, often spontaneously."

Türkçe: "Ruhları onları harekete geçirdiğinde, genellikle spontane bir şekilde, hayır kurumlarına bağış yaparlar."

Yorumlar