(as) mad as a hatter/March hare idiom ne demek?

"(As) mad as a hatter" ve "(as) mad as a March hare" ifadeleri, birinin çok deli, mantıksız veya tuhaf davrandığını vurgulamak için kullanılan deyimlerdir. Her iki ifade de aşırı tuhaflığı veya akıl dışı davranışı betimlemek için kullanılır.

"Mad as a hatter" ifadesinin kökeni, geçmişte şapka yapımında kullanılan cıva buharlarının şapkacıların zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebileceği inancına dayanırken, "mad as a March hare" ifadesi, çiftleşme mevsimi olan Mart ayında tavşanların gösterdiği tuhaf ve hiperaktif davranışlara atıfta bulunur. Her iki deyim de mecazi bir anlam taşır.İşte "(as) mad as a hatter/March hare" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He came running into the room, shouting about aliens, as mad as a March hare."

Türkçe: "Odaya uzaylılar hakkında bağırarak koşarak girdi, bir Mart tavşanı kadar deli."


English: "After working non-stop for hours, she was laughing at nothing, as mad as a hatter."

Türkçe: "Saatlerce aralıksız çalıştıktan sonra, hiçbir şeye gülüyordu, bir şapkacı kadar deli."


English: "His theories might sound as mad as a March hare, but some believe he's onto something."

Türkçe: "Teorileri bir Mart tavşanı kadar deli gibi gelebilir, ama bazıları onun bir şeylerin peşinde olduğuna inanıyor."


English: "In the heat of the argument, they both sounded as mad as hatters."

Türkçe: "Tartışmanın hararetinde, ikisi de bir şapkacı kadar deli gibi geliyordu."


English: "Around here, you'll meet characters as mad as a March hare, but they're harmless."

Türkçe: "Burada, bir Mart tavşanı kadar deli karakterlerle karşılaşacaksınız, ama onlar zararsızdır."

Yorumlar