(as) man to man idiom ne demek?

"(As) man to man" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "(bir) adamdan adama" olarak çevrilebilir.

Bu deyim, iki kişi (genellikle erkek) arasında doğrudan, açık ve samimi bir şekilde yapılan konuşmayı ifade etmek için kullanılır.

"Man to man" konuşma, genellikle kişisel, ciddi veya hassas konular hakkında olur ve karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde gerçekleşir. Mecazi anlamda, bu tür bir iletişim, dürüstlük ve açıklıkla karakterize edilen, hiçbir şeyin saklanmadığı bir diyaloğu simgeler.İşte "(as) man to man" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Let's talk, man to man, about what happened."

Türkçe: "Olanlar hakkında adamdan adama konuşalım."


English: "He asked for a man to man conversation to clear the air."

Türkçe: "Araları açıklamak için adamdan adama bir konuşma talep etti."


English: "They had a man to man talk and resolved their differences."

Türkçe: "Adamdan adama bir konuşma yaptılar ve aralarındaki farklılıkları çözdüler."


English: "I respect him for wanting a man to man discussion about the issue."

Türkçe: "Sorun hakkında adamdan adama bir tartışma istemesine saygı duyuyorum."


English: "After a man to man chat, they shook hands and made up."

Türkçe: "Adamdan adama bir sohbetten sonra, ellerini sıkıştılar ve barıştılar."

Yorumlar