(as) regular as clockwork idiom ne demek?

"(As) regular as clockwork" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "(bir) saat mekanizması kadar düzenli" olarak çevrilebilir.

Bu deyim, bir şeyin son derece düzenli, zamanlaması kesin veya tahmin edilebilir olduğunu vurgulamak için kullanılır.

Genellikle, bir olayın, eylemin veya sürecin hiç sapmadan, her zaman aynı düzen içinde gerçekleştiğini ifade etmek için mecazi bir anlam taşır.İşte "(as) regular as clockwork" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He wakes up at 6 AM every morning, as regular as clockwork."

Türkçe: "Her sabah saat 6'da uyanır, bir saat mekanizması kadar düzenli."


English: "The buses here run as regular as clockwork, so you won't wait long."

Türkçe: "Buradaki otobüsler bir saat mekanizması kadar düzenli çalışır, bu yüzden uzun süre beklemeyeceksiniz."


English: "She pays her bills on the first of every month, as regular as clockwork."

Türkçe: "Faturalarını her ayın ilk günü öder, bir saat mekanizması kadar düzenli."


English: "His daily routine is as regular as clockwork, hardly ever changing."

Türkçe: "Günlük rutini bir saat mekanizması kadar düzenlidir, neredeyse hiç değişmez."


English: "The yearly festival happens as regular as clockwork, always on the same weekend."

Türkçe: "Yıllık festival, her zaman aynı hafta sonunda, bir saat mekanizması kadar düzenli gerçekleşir."

Yorumlar