(as) straight as a die idiom ne demek?

"(As) straight as a die" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "(bir) zar kadar düz" olarak çevrilebilir.

Ancak, bu deyim genellikle bir şeyin veya birinin son derece dürüst, adil veya şaibesiz olduğunu vurgulamak için kullanılır.

Deyim, bir nesnenin fiziksel düzlüğünden ziyade, kişisel karakter veya davranışlardaki doğruluk ve dürüstlüğü ifade etmek için mecazi bir anlam taşır.İşte "(as) straight as a die" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He's known for being as straight as a die; you can trust him completely."

Türkçe: "O, bir zar kadar dürüst olmasıyla tanınır; ona tamamen güvenebilirsiniz."


English: "Her story was as straight as a die, with no contradictions."

Türkçe: "Onun hikayesi bir zar kadar dürüsttü, hiçbir çelişki yoktu."


English: "The judge is as straight as a die, ensuring fair trials for everyone."

Türkçe: "Hakim bir zar kadar dürüsttür, herkes için adil yargılamalar sağlar."


English: "In a world full of deception, finding someone as straight as a die is rare."

Türkçe: "Aldatmacalarla dolu bir dünyada, bir zar kadar dürüst birini bulmak nadirdir."


English: "His business dealings are as straight as a die; he never cheats or lies."

Türkçe: "İş anlaşmaları bir zar kadar dürüsttür; asla hile yapmaz veya yalan söylemez."

Yorumlar