(as) thick as two short planks idiom ne demek?

"(As) thick as two short planks" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "(iki) kısa tahta kadar kalın" olarak çevrilebilir.

Ancak, bu deyim genellikle bir kişinin çok aptal veya anlayışsız olduğunu vurgulamak için kullanılır.

Mecazi anlamda, bu ifade, bir kişinin zeka seviyesi veya anlayış kapasitesi hakkında eleştirel ve genellikle aşağılayıcı bir değerlendirme yapar.İşte "(as) thick as two short planks" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He's got no common sense at all, as thick as two short planks."

Türkçe: "Hiç sağduyusu yok, iki kısa tahta kadar aptal."


English: "I had to explain it five times, and she still didn't get it. She's as thick as two short planks."

Türkçe: "Beş kez açıklamak zorunda kaldım ve hala anlamadı. İki kısa tahta kadar anlayışsız."


English: "Trying to teach him this was like talking to a wall; he's as thick as two short planks."

Türkçe: "Ona bunu öğretmeye çalışmak bir duvara konuşmak gibiydi; iki kısa tahta kadar aptal."


English: "He couldn't see the obvious solution. As thick as two short planks, that one."

Türkçe: "Açık çözümü göremedi. O biri iki kısa tahta kadar aptal."


English: "You can't expect much help from him. He's as thick as two short planks."

Türkçe: "Onunla çok yardım bekleyemezsin. İki kısa tahta kadar aptal."

Yorumlar