(as) tough as old boots idiom ne demek?

"(As) tough as old boots" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "(eski) botlar kadar sert" olarak çevrilebilir.

Bu deyim, bir şeyin veya birinin son derece dayanıklı, güçlü veya zor koşullara karşı dirençli olduğunu vurgulamak için kullanılır.

Genellikle, fiziksel dayanıklılığı, zorlu durumlar karşısında kırılmayan veya aşınmayan bir nesne ya da kişiyi tanımlamak için mecazi bir anlam taşır.İşte "(as) tough as old boots" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "My grandfather is as tough as old boots; he's never sick."

Türkçe: "Dedem eski botlar kadar sert; hiç hastalanmaz."


English: "This old jacket may look worn, but it's as tough as old boots."

Türkçe: "Bu eski ceket yıpranmış görünebilir, ama eski botlar kadar dayanıklıdır."


English: "Despite the harsh weather, the farmers in this region are as tough as old boots."

Türkçe: "Sert hava koşullarına rağmen, bu bölgedeki çiftçiler eski botlar kadar dayanıklıdır."


English: "You have to be as tough as old boots to survive in this business."

Türkçe: "Bu işte hayatta kalmak için eski botlar kadar sert olmalısın."


English: "The leather on these shoes is as tough as old boots; they'll last for years."

Türkçe: "Bu ayakkabıların derisi eski botlar kadar sert; yıllarca dayanır."

Yorumlar