As you go along phrase ne demek?

"As you go along" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "giderken" veya "ilerlerken" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, bir işi yaparken ya da bir süreçte ilerlerken, karşılaşılan durumlar veya ihtiyaçlar doğrultusunda esnek bir şekilde hareket etmeyi, kararları zaman içinde ve duruma göre almayı ifade eder.

Genellikle, bir planı veya projeyi adım adım ve esnek bir şekilde yürütmek, öğrenmek ve gerekirse yolda değişiklikler yapmak anlamında kullanılır. Bu ifade, planlama ve uygulama süreçlerinde doğal olarak ortaya çıkan belirsizlikleri ve değişkenlikleri kabul etme ve bunlara uyum sağlama yeteneğini vurgular.İşte "as you go along" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "You'll figure out the details as you go along."

Türkçe: "Detayları ilerlerken çözeceksiniz."


English: "Adjust the plan as you go along, based on feedback."

Türkçe: "Geri bildirimlere dayanarak planı ilerlerken ayarlayın."


English: "It's okay to make mistakes; you'll learn as you go along."

Türkçe: "Hata yapmak sorun değil; ilerledikçe öğreneceksiniz."


English: "Keep adding to your knowledge as you go along in your career."

Türkçe: "Kariyerinizde ilerlerken bilginize eklemeye devam edin."


English: "Feel free to improvise and make changes as you go along."

Türkçe: "İlerlerken doğaçlama yapmak ve değişiklikler yapmakta özgür hissedin."

Yorumlar