ASB ne demek?

"ASB" ifadesinin birçok anlamı olabilir, ancak en yaygın kullanımlarından biri "Anti-Social Behaviour" (Anti-Sosyal Davranış) için bir kısaltmadır. Türkçeye kelime kelime "Anti-Sosyal Davranış" olarak çevrilebilir.

Bu terim, toplum içinde rahatsızlık, korku veya zarar veren davranışları ifade eder. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan, genellikle yasalarda ve toplum düzenini koruma amacıyla kullanılan bir terimdir.İşte "ASB" (Anti-Sosyal Davranış) ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The police have launched a campaign to tackle ASB in the neighborhood."

Türkçe: "Polis, mahalledeki anti-sosyal davranışı ele almak için bir kampanya başlattı."


English: "Residents are encouraged to report any ASB they witness to the authorities."

Türkçe: "Sakinler, tanık oldukları herhangi bir anti-sosyal davranışı yetkililere bildirmeye teşvik ediliyor."


English: "The new laws are designed to give police more power to deal with ASB."

Türkçe: "Yeni yasalar, polise anti-sosyal davranışla başa çıkmak için daha fazla yetki vermek amacıyla tasarlandı."


English: "ASB can range from vandalism to more serious criminal activities."

Türkçe: "Anti-sosyal davranış, vandalizmden daha ciddi suç faaliyetlerine kadar uzanabilir."


English: "The council is holding a meeting to discuss solutions for the rising ASB incidents."

Türkçe: "Konsey, artan anti-sosyal davranış olayları için çözümleri tartışmak üzere bir toplantı düzenliyor."

Yorumlar