Asbestosis ne demek?

"Asbestosis" kelimesi Türkçeye "asbestoz" olarak çevrilebilir.

Asbestoz, asbest liflerinin solunması sonucu akciğerlerde oluşan bir tür fibrozis (doku sertleşmesi) hastalığıdır.

Asbest liflerinin solunması, akciğer dokusunun zamanla zarar görmesine ve sertleşmesine neden olur, bu da nefes almayı zorlaştırır ve ciddi solunum problemlerine yol açabilir. Asbestoz, mesleki maruziyet sonucu özellikle inşaat ve yıkım işçileri arasında görülebilir. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bu ciddi sağlık durumuna atıfta bulunur.İşte "asbestosis" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Long-term exposure to asbestos can lead to asbestosis."

Türkçe: "Asbeste uzun süre maruz kalma asbestoza yol açabilir."


English: "Asbestosis is a serious lung disease caused by inhaling asbestos fibers."

Türkçe: "Asbestoz, asbest liflerinin solunması sonucu oluşan ciddi bir akciğer hastalığıdır."


English: "Workers in industries that used asbestos are at high risk for developing asbestosis."

Türkçe: "Asbest kullanılan endüstrilerde çalışanlar asbestoz geliştirme riski yüksek olan kişilerdir."


English: "Symptoms of asbestosis include shortness of breath and a persistent cough."

Türkçe: "Asbestozun belirtileri arasında nefes darlığı ve sürekli öksürük bulunur."


English: "There is no cure for asbestosis, but treatments can help manage the symptoms."

Türkçe: "Asbestoz için bir tedavi yoktur, ancak tedaviler belirtileri yönetmeye yardımcı olabilir."

Yorumlar