ASBO ne demek?

"ASBO" ifadesi, "Anti-Social Behaviour Order" kelimelerinin kısaltmasıdır ve Türkçeye "Anti-Sosyal Davranış Emri" olarak çevrilebilir.

ASBO, Birleşik Krallık'ta anti-sosyal davranışları caydırmak ve önlemek amacıyla belirli bireylere yönelik olarak mahkemeler tarafından verilen yasal bir tedbirdir.

Bu emirler, belirli anti-sosyal davranışları sergileyen kişilere karşı çeşitli kısıtlamalar koymak için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan belirli bir yasal önlemi ifade eder.İşte "ASBO" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He was issued an ASBO for causing repeated disturbances in the neighborhood."

Türkçe: "Mahallede tekrarlanan rahatsızlıklara neden olduğu için kendisine bir Anti-Sosyal Davranış Emri verildi."


English: "The ASBO prohibits him from entering certain areas at night."

Türkçe: "Anti-Sosyal Davranış Emri, onun geceleyin belirli alanlara girmesini yasaklıyor."


English: "Breaching an ASBO can result in criminal charges."

Türkçe: "Bir Anti-Sosyal Davranış Emrini ihlal etmek, cezai suçlamalara neden olabilir."


English: "ASBOs are designed to protect communities from individuals engaging in anti-social behaviour."

Türkçe: "Anti-Sosyal Davranış Emirleri, anti-sosyal davranışlarda bulunan bireylerden toplulukları korumak amacıyla tasarlanmıştır."


English: "Critics argue that ASBOs may stigmatize young people rather than addressing the root causes of their behaviour."

Türkçe: "Eleştirmenler, Anti-Sosyal Davranış Emirlerinin, gençleri damgalayabileceğini ve davranışlarının kök nedenleriyle ilgilenmekten ziyade onları olumsuz etkileyebileceğini savunuyor."

Yorumlar