ASC ne demek?

"ASC" birçok farklı kısaltmanın yerine geçebilir ve bağlamına göre değişik anlamlar taşıyabilir. En yaygın kullanımlarından biri "American Society of Cinematographers" için bir kısaltmadır ve Türkçeye "Amerikan Sinematograflar Derneği" olarak çevrilebilir.

Bu organizasyon, sinematografi alanında uzmanlaşmış profesyonelleri bir araya getiren bir kuruluştur ve sinema endüstrisinde görüntü yönetimi ve sinematografi alanındaki mükemmelliği teşvik eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bu profesyonel organizasyonu ifade eder.

Ancak "ASC" aynı zamanda "Automated System Control", "Ambulatory Surgery Center" gibi tamamen farklı alanlarda kullanılan bir kısaltma olabilir. Bu nedenle, "ASC"nin anlamı tamamen bağlamına bağlıdır."Amerikan Sinematograflar Derneği" (American Society of Cinematographers) bağlamında "ASC" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He was honored with an ASC Award for his outstanding cinematography."

Türkçe: "Olağanüstü sinematografisi için bir ASC Ödülü ile onurlandırıldı."


English: "Becoming a member of the ASC is a significant achievement for any cinematographer."

Türkçe: "ASC'nin bir üyesi olmak, herhangi bir sinematograf için önemli bir başarıdır."


English: "The ASC hosts annual workshops and seminars for cinematographers."

Türkçe: "ASC, sinematograflar için yıllık atölye çalışmaları ve seminerler düzenler."


English: "The ASC Manual is considered a bible for cinematographers around the world."

Türkçe: "ASC El Kitabı, dünya çapında sinematograflar için bir kılavuz olarak kabul edilir."


English: "Many ASC members have contributed significantly to the advancement of cinematic art."

Türkçe: "Birçok ASC üyesi, sinema sanatının ilerlemesine önemli katkılarda bulundu."

Yorumlar