Ascendancy ne demek?

"Ascendancy" kelimesi, Türkçeye "üstünlük" veya "hakimiyet" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir kişi, grup veya fikrin diğerleri üzerindeki baskın veya yönlendirici etkisini ifade eder.

Genellikle, siyasi, sosyal, askeri veya zihinsel bir alanda belirli bir gücün veya etkinin öne çıkmasını, baskın olmasını vurgulamak için kullanılır. Mecazi anlam taşıyabilir; bir durum, fikir veya kişinin diğerlerine göre daha etkili veya güçlü olduğunu belirtir.İşte "ascendancy" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The political party gained ascendancy in the recent elections."

Türkçe: "Siyasi parti, son seçimlerde üstünlük kazandı."


English: "Throughout history, various empires have risen to ascendancy and then fallen."

Türkçe: "Tarih boyunca, çeşitli imparatorluklar hakimiyete yükseldi ve sonra çöktü."


English: "The company's innovative approach has given it ascendancy over its competitors."

Türkçe: "Şirketin yenilikçi yaklaşımı, ona rakipleri üzerinde üstünlük sağladı."


English: "In the battle of ideas, truth must gain ascendancy over falsehood."

Türkçe: "Fikirler mücadelesinde, gerçek yanlışlık üzerinde hakimiyet kazanmalıdır."


English: "Her ascendancy in the field of science is due to her dedication and hard work."

Türkçe: "Bilim alanındaki üstünlüğü, onun adanmışlığı ve sıkı çalışmasından kaynaklanıyor."

Yorumlar