Ascender ne demek?

"Ascender" kelimesi, iki farklı bağlamda kullanılabilir: biri tırmanış ve dağcılıkla ilgili ekipman, diğeri ise tipografi alanındadır.

Tırmanış ve dağcılıkta, "ascender" kelimesi, ip üzerinde yükselmek için kullanılan bir tür tırmanma ekipmanını ifade eder. Bu bağlamda Türkçeye "yükseltici" veya "tırmanıcı" olarak çevrilebilir.

Tipografi alanında, "ascender" kelimesi, bir harfin x yüksekliğinin (küçük harflerin temel yüksekliği) üstüne çıkan bölümüne verilen isimdir. Örneğin, 'b', 'd', 'l' gibi harflerin üst çıkıntıları. Bu bağlamda Türkçeye "çıkıntı" veya "üst uzantı" olarak çevrilebilir.Tırmanış ekipmanı olarak "ascender" ile ilgili İngilizce örnek cümleler:


English: "The climber used an ascender to navigate the vertical sections of the climb."

Türkçe: "Dağcı, tırmanışın dikey bölümlerinde ilerlemek için bir yükseltici kullandı."


English: "Ascenders are essential for big wall climbing."

Türkçe: "Yükselticiler, büyük duvar tırmanışı için vazgeçilmezdir."


Tipografi bağlamında "ascender" ile ilgili İngilizce örnek cümleler:


English: "The ascender of the letter 'd' makes it taller than 'a'."

Türkçe: "'d' harfinin üst uzantısı, onu 'a'dan daha uzun yapar."


English: "In this font, the ascenders are particularly long, giving it a distinctive appearance."

Türkçe: "Bu fontta, üst uzantılar özellikle uzundur, ona ayırt edici bir görünüm kazandırır."


English: "Adjusting the height of ascenders can affect the readability of the text."

Türkçe: "Üst uzantıların yüksekliğini ayarlamak, metnin okunabilirliğini etkileyebilir."

Yorumlar